GRIF_lpnhe-cache.in2p3.fr
Cache Statistics: CPU Time

System:GRIF_lpnhe-cache.in2p3.fr
Description:134.158.159.82:3401 & 134.158.159.83:3401 & 134.158.159.84:3401

The statistics were last updated Saturday, 1 April 2023 at 17:15 UTC

`Daily' Graph (5 Minute Average)

day
Max Average Current
Cpu time 4 sec/min 1 sec/min 2 sec/min

`Weekly' Graph (30 Minute Average)

week
Max Average Current
Cpu time 14 sec/min 1 sec/min 1 sec/min

`Monthly' Graph (2 Hour Average)

month
Max Average Current
Cpu time 19 sec/min 2 sec/min 0 sec/min

`Yearly' Graph (1 Day Average)

year
Max Average Current
Cpu time 12 sec/min 1 sec/min 2 sec/min
GREEN ### Cpu time